Bulimi

Bulimi er en spiseforstyrrelse og en psykisk lidelse hvor personen som er syk lider av episoder med overspising. Overspising er generelt sett situasjoner hvor personen spiser veldig mye. Disse situasjonene etterfølges av oppkast, mye trening, faste eller bruk av forskjellige typer avføringsmiddel for å redusere vekten. Bulimi er vanligere enn anoreksi, og ca. 3-5 % personer har denne sykdommen. 90% av alle som lider av bulimi er kvinner i alderen 15-35 år, hvorav majoriteten er 19 år gamle jenter. I følge til Norsk Helseinformatikk søkte kun 6 % av disse hjelp hos helsetjenesten.

De typiske symptomene for bulimi er at man kaster opp etter man har spist, har et unormalt eller galt syn på seg selv sammenlignet med omverdenen, har en idealvekt som ligger langt under normalvekten, selvforakt og jevnlig bruk av avføringsmidler.

Personer som lider av bulimi spiser veldig mye, de lider av overspising eller spiseanfall hvor de mister kontrollen mens de spiser. Personen får en følelse av at han eller hun ikke kan stoppe å spise. Slike situasjoner beskrives ofte som tenningssituasjoner hvor man mister all kontroll. Personer med bulimi kaster da bokstavelig talt innpå all mat, og når de er ferdige føler de kvalme og skam. Kvalmen er en naturlig reaksjon av overspisingen, og maten kastes opp. Disse situasjonene kan variere i både varighet per gang og hyppighet. Selve måltidet kan variere fra minutter til timer, mens overspisingen kan skje flere ganger om dagen til et par ganger i måneden.

Personer som lider av bulimi opplever ofte følelsesmessig uro. Syke personer føler angst og indre uro, ensomhet og kjedsomhet. Når de deretter spiser mye og kaster opp igjen etterpå roer kroppen seg ned og de føler en lettelse. Dette varer kun en liten stund før de føler skam, skyld og tidvis depresjon.

Bulimi er dyrt, ettersom det koster veldig mye å spise mye. Når man deretter kaster opp maten får man lite næring fra den, og man må kjøpe mer. Dette fører til at mange med bulimi kan få dårlig råd. Årsaken til bulimi er vanskelig å definere. men mange med bulimi har pekt på forskjellige og sammensatte faktorer. Bulimi er en psykisk lidelse og er derfor ofte et resultat av noe annet. Sykdommen brukes som en mekanisme for å skyve bort andre følelser og tanker som personen kanskje har slitt med. Noen utløsende faktorer kan være sykdom i barndommen, psykiske lidelser i barndommen, alkoholisme i hjemmet, seksuelt misbruk, narkotikaproblemer, misbruk av medisiner, selvødeleggelse, humørsvingninger og kommunikasjonsproblemer.

Hvordan behandle bulimi

Bulimi kan behandles, og man kan bli helt frisk fra bulimi. Siden sykdommen er en psykisk lidelse, er det viktig med samtaler. Behandlingen fokuserer på at personen som er syk må bli klar over sin egen situasjon og sitt egent feilinntrykk. Man må derfor øke selvtilliten til personen og personens egen selvstendighet. Den som lider av sykdommen får mye informasjon om tilstanden i håp at informasjon sakte men sikkert blir liggende igjen. Det er viktig at personen får tid til å ta inn over seg informasjonen, og behandlingen tar dermed vanligvis lang tid.

Personer som lider av bulimi blir fortalt og lært opp i ernæring. De blir fortalt om hvordan man ikke legger på seg ved å spise oftere, holde seg i bevegelse og hvordan reduksjon i matinntaket gjør at forbrenningen går ned, som igjen gjør at man legger på seg. Preventive tiltak kan gjøres i hjemmet, og det er viktig at man har åpen kommunikasjon. Hvis man har barn som har det vanskelig, må foreldrene sette seg ned med dem og lytte til hva de har å si. Barn og ungdom må få muligheten til å uttrykke seg i trygge omgivelser.