Selvhjelp for deg med spiseforstyrrelser

Spiseforstyrrelser er en psykisk lidelse og et samlebegrep for flere forskjellige lidelser. De mest kjente er anoreksi, bulimi og overspising. Årsakene til at man får spiseforstyrrelser kan være forskjellige, men det har ofte sammenheng med hvordan en person har det med seg selv. Livet byr ofte på situasjoner hvor vanskelige tanker og følelser må tas og kjennes på. Spiseforstyrrelser er ofte en måte å unngå vanskelige tanker og følelser og bruke all tiden på å fokusere på hva man ikke skal spise eller skal spise, trening og vekttap. Konsekvensene av slik adferd kan være veldig skadelig for helsen og i ekstreme situasjoner død.

Lider man av en spiseforstyrrelse er man på et eller annet tidspunkt klar over det selv. Man får kanskje kommentarer fra andre om at man er veldig tynn, eller man skjønner at det ikke er normalt å spise ekstremt mye i visse situasjoner for deretter å kaste det opp. Det er ofte skyld og skamfølelse forbundet med depresjon, samt isolering og ensomhet. Lider man av spiseforstyrrelser og ønsker å bli frisk, anbefales terapi. Kognitiv terapi hjelper veldig mange. Det finnes også program eller mekanismer for å hjelpe seg selv gjennom selvhjelp. Dette kan også virke, men man må være disiplinert.

Det første steget på veien til selvhjelp er at man har et ønske om forandring. Spiseforstyrrelser er en lidelse og det er i starten ikke så lett å innse at man er syk. Det tar tid å komme seg ut av spiseforstyrrelser og denne tiden er som en lang reise. Mange spørsmål dukker opp på veien og man kommer nok til å stille seg spørsmål om man egentlig ønsker å bli frisk og om det å være frisk vil bli noe bedre. Når man tenker på om man ønsker forandring er det viktig at man kommer til en erkjennelse av at man først og fremst har en spiseforstyrrelse og at man ønsker å bli frisk fra denne forstyrrelsen.

Du bør umiddelbart handle!

Etter at man har erkjent for seg selv at man har en spiseforstyrrelse og man har bestemt seg for at man vil bli frisk, må man handle. Handlingen er ikke lett og det er derfor man anbefaler terapi, slik at man kan gå igjennom prosessen sammen med noen som støtter en. Man kan dele opp handlingen i flere deler, og det er vanlig med en 5-deling:

1) mat: man må forandre sin holdning til mat, og bli mindre redd for maten. Reduksjon av skrekken ved mat gjøres ved å spise oftere. Det er viktig å huske at ved å spise oftere øker forbrenningen. Spiser man kun et par ganger om dager synker forbrenningen og maten man da spiser legger man lettere på seg. En forståelse av hva mat gjør med kroppen kan lettere senke skrekken med å spise.

2) kroppen: kroppen er en fantastisk skapning. Ens kropp er vakker og den må man ta tilbake. Man må lære seg å like sin egen kropp igjen. Det kan være vanskelig.

3) seksualitet: personer som lider av spiseforstyrrelser har ofte et lignende forhold til seksualitet som de har til mat. Det er viktig at man også får et normalt seksualliv.

4) kjenn deg selv: det er viktig at man forstår og vet hva man føler og tenker. Man må derfor tenke og kjenne på sine egne følelser.

5) omkretsen: man må forbedre forholdet med venner og familie. Når man lider av spiseforstyrrelser isolerer man seg ofte. Man må derfor bruke mer tid med venner og familie.

Det er vanskelig å vite når man er frisk og når man er syk. Livet er dynamisk og det er opp til en å bestemme når man er frisk.