Ortoreksi

Ortoreksi betyr at en person er sykelig opptatt av å spise riktig og sunn mat. Det er vanligvis smart å spise riktig og sunt, men for noen blir det å spise riktig og sunn mat en så sterk besettelse at man bruker all tid og fokus på det. Dette fører til at man mister livskvalitet og forringer livet fordi man ikke får tid til noe annet, som skole, fritid, venner og hobbyer.

Ortoreksi er veldig utfordrende, og også nytt. Man blir bombardert fra media og reklame med formaninger om at man må spise sunt og trene. Det er informasjonskampanjer i skolen og i media om hvor mye man må spise av forskjellige sunne ting og hvor ofte man bør trene. Dette lidelsen gjør at man ikke klarer å ivareta en balanse om hvor mye spising er nok og hvor mye trening er nok.

Ortoreksi er en psykisk lidelse og karakteriseres som en spiseforstyrrelse, men det er ingen diagnose. Selve lidelsen går på at en person blir veldig fokusert og opphengt i det å spise riktig og sunt. Lidelsen handler vanligvis ikke om underernæring, men om hvordan tidsbruken på denne lidelsen blir så stor at man mister forhold til venner, familie og fritid på grunn av en drivkraft mot det å spise riktig og sunt man ikke klarer å rive seg løs fra.

Ortoreksi er et nytt begrep som dukket opp så sent som i 1997. Selv om ortoreksi er en spiseforstyrrelse, er det ikke primært en kroppsvregning hvor målet er å bli tynnere, som er hovedfokuset i bulimi og anoreksi. Et resultat av ortoreksi er vektnedgang fordi man spiser veldig sunt og trener nokså mye. På denne måten kan ortoreksi føre til feilernæring. Feilernæring skjer også fordi disse personene fokuserer mer på kvaliteten av maten enn mengden. Dette fører til at de skygger unna visse mattyper de tror er helseskadelige, men som er nødvendige grunnet det resterende kostholdet.

Det er visse personlighetstrekk som går igjen hos personer som lider av ortoreksi. Gruppen består av sårbare personer, mange har tvangslidelser, god selvkontroll, perfeksjonister, og angst. Disse trekkene kan egentlig deles inn i tre grupper hvor sårbare og tvangslidelser er i gruppe en, selvkontroll og perfeksjonister i gruppe 2, og personer med angst og uro i gruppe 3.

Eksperter mener at unge jenter har lettere for å utvikle denne lidelsen. Dette gjelder spesielt de som legger på seg i puberteten samtidig som de er en del av aktive idrettsmiljø. Da går fokuset over på å holde seg sunn og slank. Det er mange som gjerne vil være på en diett som et kart for å holde seg sunn, men mange av de forskjellige diettene man finner på internett eller sosiale medier holder varierende kvalitet. Dette blir også ofte bekreftet av profesjonelle som gjør tester av forskjellige dietter som blir populære. Det er derfor lett å bli kastet inn i en virvelvind av blogger, dietter og instagram i søken etter å finne den perfekte dietten for en selv.

Ortoreksi eller Orthorexia nervosa

Ortoreksi er i så måte en biresultat av tiden man lever i. Den konstante bombarderingen av livsstil og kosthold rundt oss har ført til at noen fokuserer for mye på dette. Lidelsen er ikke like skambelagt som de andre, som gjør at personer som lider av lidelsen ikke føler samme type skam som for eksempel personer som sliter med bulimi eller anoreksi.

Foreldre spiller en viktig rolle i hvordan barn ser på mat, og matro er viktig. De voksne må vise et avslappet forhold til mat, og måltider bør være noe sosialt og avslappende. Man må unngå å snakke negativt om mat. Her gjelder det å bruke sunn fornuft.